Hazırlanan yeni bir rapor, siber güvenlik sektöründe kadınların yerini ortaya koyarken pandemi etkisinin kadın istihdamına etkisini de inceliyor.

Uluslararası siber güvenlik şirketlerinden Tessian tarafından hazırlanan rapor, siber güvenlik sektöründe kadın istihdamını ele alıyor. Sektörün neden daha fazla kadını istihdam etmesi gerektiğine de yanıtlar içeren raporda eşit ücret politikası da sorgulanıyor.

Tessian’ın “Opportunity in Cybersecurity 2021” başlıklı raporu tam da 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nde kadınların siber güvenlik sektöründeki durumunu inceliyor. Rapora göre kadınların sektördeki rolü ve konumu yükselişte. ABD ve Birleşik Krallık’taki kadın siber güvenlik uzmanlarının yaklaşık yarısı COVID-19’un kariyerleri üzerinde olumlu bir etkisi olduğunu ifade ediyor. Buna karşın, olumsuz etkilendiğini söyleyenlerin oranı ise yalnızca %9’da kalıyor. Diğer yandan, siber güvenlik sektöründeki kadınların %89’u işlerinde kendilerini güvende hissettiğini de ifade ediyor.

Kadınların sektördeki konumunu iyileştirmek için yapılması gerekenler

Tessian’ın raporunda, kadın siber güvenlik uzmanlarına yöneltilen bir soru sektörde daha fazla kadını istihdam etmek için neler yapılması gerektiğiyle ilgili. Burada ilk sırayı %47’lik oranla “eşit ücret politikası” alıyor. ABD’de bu oranın %73 gibi yüksek bir oranda çıkması, bu ülkede sektörün bu ülkedeki konumunu göstermesi açısından önemli bir veri. Eşit ücret dağılımını takip eden maddeler ise “cinsiyet açısından dengeli bir işgücü ve okullarda STEM konularında daha fazla odaklanılması takip ediyor. Bu iki madde de %40’ın üzerinde tercih edilmiş durumda.

Kadın istihdamını artırmak ABD ekonomisine 12.7 milyar dolarlık katkı sağlayabilir.

Z kuşağı nasıl teşvik edilir?

Ankete katılan 18-25 yaş aralığındaki gençlerin %76’sı siber güvenliği ilginç bir alan olarak tanımlıyor. Bu yüksek ilgi seviyesine rağmen yalnızca %31’i siber güvenlik alanında çalışmayı planlıyor. Bununla birlikte katılımcıların neredeyse yarısı siber güvenliğin kendi kariyerleri için doğru bir seçim olacağından emin değil. Sebep olarak ise gereken becerilere sahip olmadıklarını düşünmeleri ve kariyerlerini nasıl ilerletecekleri konusunda fikir sahibi olmamaları gösteriliyor.

Tessian’ın Finans Direktörü ve Yetenek Gelişiminden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Sabrina Castiglione, kadınlar için sektörde fırsatlar olduğunu ifade ediyor. Cinsiyet dağılımındaki uçurumun bir gecede çözülemeyeceğini belirten Castiglione, hemen harekete geçilmesi gerektiğinden bahsederken uzun vadeli bir planlamanın hem işletmeler hem de toplum için muazzam faydalar yaratacağına işaret ediyor.

İlgili rapora Tessian’ın web sitesinden ulaşabilirsiniz.