Kaspersky yıllık BT Güvenlik Ekonomisi raporuna göre KOBİ’lerin ve işletmelerin yarısından fazlası, 2021’de üçüncü taraf güvenlik uzmanlarını işe almanın bir numaralı nedeni olarak “özel uzmanlık ihtiyacını” gösterdi. BT güvenliği çalışanlarının aranan profesyonel seviyeye ulaşmalarına yardımcı olmak için Kaspersky, yerleşik tersine mühendisler, olay müdahale ekipleri ve dijital adli tıp uzmanları için Gelişmiş Kötü Amaçlı Yazılım Analizi Teknikleri kursuyla çevrimiçi eğitim portföyünü genişletti.

2020’de işletmeler dijital dönüşümlerini aylar hatta yıllar içinde hızlandırmak zorunda kaldılar. Bu da karmaşık BT altyapısının ve ilgili güvenlik risklerinin hızla artmasına neden oldu. Siber güvenlik uzmanlarının eksikliği ve dahili olarak yetenek geliştirme kapasitesinin olmamasıyla birlikte bu durum, şirketleri dış destek aramaya zorladı.

Kaspersky’nin BT iş güvenliği karar vericileri arasında yürüttüğü küresel araştırması, şirketlerin uzmanlardan yardım almak için belirli işlevlerde dış kaynak kullanımına yöneldiğini gösteriyor. 2021’de uzmanlık ihtiyacı, üçüncü taraf hizmetleri getirmenin ana nedeni olarak finansal verimliliğin bile önüne geçti. Geçen yıl işletmeler, güvenlik çözümlerinin sağlanmasında sağladıkları ek verimlilik nedeniyle (%70) BT güvenliğini çoğunlukla dış kaynaklardan temin etti. 

Şirket içi uzmanlığın iyileştirilmesi aynı zamanda her büyüklükteki işletme için BT güvenliği bütçe harcamalarının ikinci ana itici gücünü oluşturuyor. Neredeyse on kuruluştan dördü (%38) bu faktörden siber güvenlik harcamalarını artırmanın ana nedeni olarak bahsediyor.

Tüm bunlar, yüksek nitelikli güvenlik uzmanlarının bugün her zamankinden daha fazla talep gördüğü anlamına geliyor. Kariyerlerini geliştirmek isteyenler, yeni ve nadir beceriler kazanmak için anı yakalamak zorunda. Dünyanın her yerinden profesyonellerin becerilerini yeni bir düzeye taşımalarına yardımcı olmak için Kaspersky, yeni Gelişmiş Kötü Amaçlı Yazılım Analiz Teknikleri kursuyla eğitim portföyünü genişletti.

Kursun odak noktasını gelişmiş statik analizler oluşturuyor. Bunun nedeni, kodun işlevselliğini belirlemenin ve daha önce görülmemiş kötü amaçlı kod içeren siber güvenlik olayları için eyleme dönüştürülebilir yapay öğeleri bulmanın en güvenilir yolu olması. Bu, APT’lerden etkilenen kuruluşların yeterli hasar değerlendirmesi ve olay müdahalesi tanımlamasına olanak tanıyor.

Kurs ayrıca yalnızca rutin görevleri optimize etmeye değil, aynı zamanda araştırmacının koddaki çalışmasını korumaya yardımcı olan şifre çözme otomasyonu, kod çözme ve örneklerin diğer işlemleriyle ilgili özel Kaspersky teknik bilgilerini içeriyor.

Eğitim, Kaspersky Baş Güvenlik Araştırmacısı ve saygın Küresel Araştırma ve Analiz Ekibi üyesi Igor Kuznetsov tarafından geliştirildi. Igor, Lazarus, MiniDuke ve Carbanak gibi vakalar üzerinde kendi çalışmasından özenle seçilmiş alıştırmaları ve IDA Pro’daki statik analizin en önemli yönlerini ele alırken, aynı zamanda özel işlem gerektiren köşe taşı niteliğindeki benzersiz vakaları da gösteriyor.