12 Şubat’ta sanatçılar, bilim insanları, filozoflar, teknoloji uzmanları ve dünyanın önde gelen müze ve festivallerinden temsilcileri bir araya getiren uluslararası bir sempozyum olan “New Elements” gerçekleştirilecek. Canlı yayınlanacak etkinlikte bilim ve sanattaki son eğilimler ve otografik süreçlerin doğası tartışılacak ve hesaplama yöntemlerine ilişkin yeni bakış açıları paylaşılacak.

Sempozyum, çağdaş sanat ve bilimi birleştiren ve sürekli değişen teknolojik gerçekliğimize uyarlanmış yeni sanatsal formların yaratılmasını teşvik eden teknolojik sanatın “New Elements” sergisi için düzenlenen eğitim programının bir parçası olarak kurgulandı. Bu sergi, Laboratoria Art&Science Foundation tarafından Kaspersky’nin stratejik ortaklığıyla Kasım 2021’de başlatıldı ve 27 Şubat 2022’ye kadar devam edecek. Yaklaşan sempozyum, bilim ve sanat hareketinin sınırlarını, hedeflerini ve gelecekteki eğilimlerini tanımlamayı ve onları günümüz dünyasına getirmeyi amaçlıyor. Ayrıca Kaspersky uzmanlarıyla birlikte oluşturulan görsel-işitsel kurulum “ooze”un da yer aldığı “New Elements” sergisinde sunulan çalışmaları yeniden ele alacak.

Sempozyum programı üç oturumdan oluşacak: “Bugün bilim-sanat: disiplinler arası toplulukların dönüşümü”, “Otografik Dünya” ve “Doğa ile Hesaplama”. Etkinlik, dünya çapında tanınan sanatçıları, bilim insanlarını ve önde gelen teknoloji uzmanlarını bir araya getirecek. Filozof Mikhail Kurtov (Rusya), sanatçılar Ralf Becker (Almanya), Thomas Feuerstein (Avusturya), Theresa Schubert (Almanya) ve Ilya Fedotov-Fedorov (Rusya) ile birlikte izleyiciler, ortaya çıkan hesaplamaları, kimyasal ve biyolojik olaylarla deneyler ve sinir ağlarının mantık dışı davranışlarını ve sibernetik dünyasını keşfedebilecekler. “New Elements” sergisinin teknoloji uzmanı olan Kaspersky Baş Teknoloji Uzmanı Alexander Gostev, sempozyumun üçüncü oturumunda açılış konuşmacısı olacak.

Etkinliğe Ars Electronica (Avusturya) yöneticisi Martin Honzik, ArtScience Müzesi (Singapur) küratörü ve yönetici direktörü Honor Harger, disiplinlerarası sanatçı, araştırmacı ve Pennsylvania Üniversitesi’nde Doçent Orkan Telhan (ABD/Türkiye), yeni medya sanatçısı, Kriptografi Müzesi’nin (Rusya) baş küratörü ve yaratıcı direktörü Anna Titovets[Intektra], küratör ve Northeastern Üniversitesi’nde Doçent Dietmar Offenhuber (ABD), sanatçı Tuula Närhinen (Finlandiya), Rusya Bilim Akademisi’nde buzulbilimci Andrey Glazovsky, Adli Mimarlık Kıdemli Araştırmacısı ve mimarı (Birleşik Krallık) Samaneh Moafi, sanatçı Erich Berger (Finlandiya) gibi isimler katılacak.

Program Alman sanatçı Ralf Becker’in makinenin, yapayın ve maddenin yeni tahayyüllerini kışkırtmayı amaçlayan “The Natural History of Networks / SoftMachine” adlı muhteşem performansıyla taçlanacak. Sanatçının ve makinenin elektrokimyasal bir algoritmik performansı olan bu gösteri, özel yapım bir elektrokimyasal deney cihazı SoftMachine’i temel alıyor. Performansın ana unsurunu sanatçı tarafından bir dizi elektrot aracılığıyla manipüle edilen ve sürekli gelişen şekiller ve gerçek zamanlı sesler yaratan bir sıvı metal alaşımı olan galistan oluşturuyor.

Kaspersky Baş Teknoloji Uzmanı Alexander Gostev, şunları söylüyor: “Teknoloji, modern dünyanın gelişimini büyük ölçüde belirler ve sanat da dahil olmak üzere süreçlerin çoğunun bir parçası haline gelir. Bilim ve sanat, çağdaş dünyada dinamik olarak gelişen bir eğilim. Sanat, temel özelliği ve gücü olan disiplinler arası etkileşime dayanıyor. Sanatçıların, bilim insanlarının ve teknoloji şirketlerinin etkileşimi yalnızca etkileyici eserler yaratmamıza değil, aynı zamanda mevcut teknolojileri yeniden gözden geçirmemize, yeni uygulamalar geliştirmemize ve uygulamaları için yeni yollar bulmamıza olanak tanıyor. Bilim, teknoloji, sanat ve doğanın kesiştiği noktada birçok ilginç soruyu gündeme getireceğimiz sempozyumda sinerjimizin beklenmedik sonuçlara varmamıza ve yeni anlamlar keşfetmemize olanak sağlayacağına eminim.”

“New Elements” sempozyumu 12 Şubat’ta 12:00- 20:00 saatleri arasında Moskova, Krymsky Val, 10’daki Yeni Tretyakov Galerisi Batı Kanadı Büyük Salonunda gerçekleştirilecek.

Sempozyum LABORATORIA Art&Science Foundation YouTube kanalından online olarak yayınlanacak.