Siber Güvenlik Türkiye Dergisi

Dünyada meydana gelme olasılığı en yüksek olarak belirlenen ilk beş riskten ikisi siber saldırılar ve veri dolandırıcılığı. Bu risklerden kurtulmak ise siber sigorta ile mümkün…

Her geçen gün gelişen, büyüyen ve riskleri artan bir dijital dünyanın içindeyiz. Dijital dönüşümün hızla artması pek çok fırsat sunarken, bazı riskleri de beraberinde getiriyor.

Tüm dünyada olduğu gibi Türkiye’de de siber saldırılar görülüyor. Yapılan araştırmalara göre, Türkiye’yi hedef alan ve engellenen siber saldırıların sayısı 2018’de 70 bin, 2019’da 150 bin ve 2020’de 102 binin üzerinde gözüküyor. Dünya Ekonomik Forumu’nun (World Economic Forum) Küresel Riskler Raporu’nda, dünyada meydana gelme olasılığı en yüksek olarak belirlenen ilk beş riskten ikisi siber saldırılar ve veri dolandırıcılığı olarak gösteriliyor. Hem kurumsal hem bireysel alanda dijitalleşme adımları büyüdükçe ve siber saldırı riski arttıkça, hukuki yükümlülükler ve zarar maliyeti de artıyor.

Günümüzde siber saldırılardan kaynaklanan kayıplar, tüm işletmeler için gerek teknik gerek risk yönetimi ve transferi anlamında uygun ve etkin çözümlerle bertaraf etmeleri gereken risk başlıkları arasında üst sıralarda yer alıyor. Risk azaltıcı uygulamaları hayata geçirmek isteyen kurumlar için siber sigorta öne çıkıyor.

İNTERNET TABANLI RİSKLERE KARŞI

Siber sigorta, işletmeleri internet tabanlı risklerden ve daha genel olarak bilgi teknolojisi altyapısı, bilgi gizliliği, bilgi yönetimi yükümlülüğü ve bunlarla ilgili faaliyetlerle ilgili risklerden korumayı amaçlayan maddi varlıklarımızı ve itibarımızı koruyan özel bir sigorta ürünü.

Can Sigorta ve Reasürans Brokerliği Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve İcra Kurulu Başkanı Meral Sürücü Toraman, “Olası bir saldırı sonrası şirketlerin uğrayacağı masraflar ve hatta işin durması neticesinde oluşabilecek olası üretim kayıpları göz önüne alındığında konunun önemini daha iyi görebiliyoruz” diyor. Toraman’ın değerlendirmesine göre, bu çerçevede, başta siber güvenlik riski nedeniyle oluşacak veri koruma hasarları, iş durmasından kaynaklanan zararlar, kamu otoritesine karşı yapılan savunmalar ve para cezaları, siber fidye hasarları, bilgi güvenliği ve gizlilik sorumluluğu ve veri ihlali masrafları teminatları olmak üzere, özel çözümlerle bu riskler teminat altına alınabiliyor.

Can Sigorta ve Reasürans Brokerliği olarak, müşterilerinin bilişim teknolojileri seviyeleri ve risklerini detaylı olarak incelediklerini belirten Meral Sürücü Toraman, “Şirketlerin maruz kaldığı veya kalabileceği riskleri belirleyerek en uygun siber sigorta içeriğini sunuyoruz. Uzman kadromuzla siber risklerin tayin edilmesi, sigorta teminatı ile transfer edilmesi konularında müşterilerimize hizmet veriyoruz” diyor.

SİBER SİGORTA NEDİR?

Şirketleri bilgi teknolojisi altyapısı, bilgi gizliliği, bilgi yönetimi yükümlülüğü ve bunlarla ilgili faaliyetlerle ilgili risklerden korumayı amaçlayan özel bir sigorta ürünüdür. Bu sigortada sigortalının veri kaybı ve kaybolan verinin yerine konma masrafları teminat altına alınır. Üçüncü kişilere verilen zararlar da kapsam içindedir. Tüm teminatlar sigorta şirketiyle konuşularak netleştirilmelidir.