İş dünyasındaki dijital dönüşümde ihtiyaç duyulan yetkin insan kaynağını karşılamak isteyen TÜSİAD, “İşim Gücüm Geleceğim” isimli yeni ve kapsamlı bir eğitim ve sertifikasyon programı başlattı. Hedef, dört yılda 100 bin kişiyi aranılan uzmanlık alanlarında eğitmek.

İş dünyasındaki dijital dönüşüm artık herkesin farkında olduğu bir konu. Yıllar önce Dünya Ekonomik Forumu’nun düzenlediği Davos Zirvesi’nde Endüstri 4.0 ile önemli bir ilerleme kaydeden bu yaklaşım, şu günlerde Avrupa Birliği’nin Yeşil Mutabakat’ında da kendini gösteriyor. İş dünyasının dijitalleşme yolundaki rotası ve hevesi belli. Ancak bunu hayata geçirebilmek için ciddi bir insan kaynağına da ihtiyaç duyuluyor.

Bu gerçekten yola çıkan TÜSİAD yönetimi, yanına pek çok önemli şirketi alarak bir çeşit eğitim ekosistemi oluşturmuş durumda. “İşim Gücüm Geleceğim” adını taşıyan programda “Veri Bilimi,” Yazılım Geliştirme”, “Veri Analizi ve Görselleştirme”, “Bulut Çözümleri”, “Mobil Uygulama Geliştirme”, “Yapay Zeka” ve bizim de odağımız olan “Siber Güvenlik” olmak üzere yedi eğitim programı bulunuyor.

Hedef 4 yılda 100 bin kişiye eğitim vermek, eğitimler ücretsiz olarak verilecek

Düzenlenen ve bizim de katıldığımız bir çevrimiçi basın toplantısıyla lansmanı yapılan programın hedefinde 4 yılda 100 bin kişiye eğitim vermek gibi iddialı bir hedef bulunuyor. 2021 sonuna kadar olan dönem içinse hedef 10 bin kişi olarak belirlenmiş. Eğitimi alacak kişiler ise iki ayrı grupta toplanmış durumda. İlk grup, iş dünyasına erkenden hazır olmak isteyen üniversite öğrencileri. İkinci grup ise genç profesyoneller. TÜSİAD Bilgi ve İletişim Teknolojileri Çalışma Grubu Başkanı Burak Aydın, 18 – 35 yaş aralığını hedeflediklerini dile getiriyor. Sürdürülebilir rekabet avantajı sağlamanın önemine dikkat çeken Aydın, nitelikli insan kaynağının tüm dünyada az bulunan anak yüksek talep gören bir kaynak olduğunu, bununla birlikte dijital ekonominin ve dönüşümün en önemli itici gücü olduğuna dikkat çekiyor. “Yeni nesil teknolojiler odağında öğrencilerin ve genç profesyonellerin ücretsiz online eğitim platformu aracılığı ile dijital yetkinliklerinin ve becerilerinin geliştirilmesini ve yüksek talep gören kaynak havuzuna eklemeyi hedefliyoruz.” diyen Aydın, eğitim alanların istihdam olanakları ile buluşmalarına yardımcı olmayı amaçladıklarını da dile getiriyor.

“İstihdam yeniden şekilleniyor”

Toplantının açılış konuşmasını gerçekleştiren TÜSİAD Başkanı Simone Kaslowski, yeni nesil dijital beceri ve yetkinliklerle donatılmış insan kaynağı ihtiyacının istihdam politikaları açısından öncelikli olarak değerlendirilmesi gerektiğini ifade etti. “TÜSİAD olarak istihdamın yeniden nasıl şekilleneceğini anlamak için iki konuya odaklanılması gerektiğine inanıyoruz.” diyen Kaslowski, bunları mevcut çalışanların bu dönüşüme uyumu ve yeni jenerasyonun dönemin gereksinimlerini karşılayan yetkinliklerle donatılmış olarak iş hayatına atılması olarak sıraladı.

Eğitim programlarının, iş dünyasının talepleri ve projeye dahil olan paydaşlarla birlikte şekillendirildiğini kaydeden TÜSİAD adına konuşan TÜSİAD Yönetim Kurulu Üyesi ve Dijital Yuvarlak Masa Başkanı Serkan Sevim, küresel ölçekte dijital teknoloji ürünleri ve ticaretinde de köklü dönüşümler yaşandığına dikkat çekti. “Global rekabet, sürdürülebilirlik ve inovasyon için teknolojinin itici gücünden çok daha fazla yararlanmamız lazım.” diyen Sevim, gençlere katma değeri yüksek beceriler kazandırarak onlara yenilikçi kariyer ve gelişim olanakları sunmalıyız” ifadesini kullandı.

Global markalar paydaşlar arasında, uluslararası geçerliliği olan sertifikalar…

TÜSİAD İşim Gücüm Geleceğim eğitim programı beş farklı grupta paydaşları da içeriyor. Medianova, SabancıDx ve SAP platin sponsorlar olarak yer alırken, SAP aynı zamanda içerik ortağı olarak da konumlanmış durumda. Microsoft’un Altın Sponsor olduğu programda Cisco, IBM, Microsoft, SAP ve Palo Alto içerik ortakları olarak sıralanıyor. Çözüm ortakları ise enocta ve Nebula.co. Eğitim programıyla ilgili ihtiyaç duyulacak hukuki destek ise Turunç tarafından verilecek.

Programa katılanların global markalar olması sertifikasyon programlarının etkisini yükseltiyor. Temel giriş ve sertifikasyon olmak üzere iki farklı grupta verilecek eğitimleri alanlar bu sayede yalnızca Türkiye’de değil, diğer ülkelerde de iş olanaklarına kavuşacak. Burak Aydın, yetkin insan kaynağına olan ihtiyacın Türkiye ile sınırlı olmadığını ifade ederken tüm dünyada yoğun bir açık olduğuna dikkat çekiyor. Geçmişteki işçi alımları ile yurt dışına gidenlerin yerini bugün teknoloji sayesinde oturduğu yerden yurt dışına iş yapma olarak dönüştüğünü belirten Aydın, bunun hem bir fırsat hem de adayların yurt dışını tercih etmesi durumunda bir tehdit haline geldiğini de vurguluyor.

“Proje, temel sorunlara çözüm getiriyor”

Yeni nesil teknolojilerin dijital dönüşüme sağladığı katkıya dikkat çeken SabancıDx Pazarlama ve Kurumsal İletişim Müdürü Gökçe Kaya, projenin, nitelikli işgücüne duyulan ihtiyacı karşılamanın yanında konuyla ilgili temel sorunlara çözüm üreteceğine inandıklarını ifade ediyor. SabancıDx olarak, dijitalleşmeyi sürdürülebilir kılmak için bu projeler desteklemeye devam edeceklerini ifade eden Kaya, sertifikaların uluslararası geçerliliği olmasının ana hedefler arasında olması gerektiğini, bu kapsamda farklı şirketleri de programa beklediklerini sözlerine ekliyor.

Programın hem Platin Sponsoru hem de İçerik Ortağı olan SAP’nin Türkiye Genel Müdürü Uğur Candan, yeni dünya düzeninde burada alınan bilgilerin önemli olacağını ifade ederken, SAP olarak bulut altyapısı, veri bilimi ve yapay zeka alanındaki eğitimlerle dahil olduklarını belirtiyor. OpenSAP Programı’nı buraya da taşıdıklarını kaydeden Candan, eğitimlerin içeriğe göre haftalık ya da aylık olduğunu sözlerine ekliyor.

Eğitimler daha da çeşitlenecek ve güncellenecek

İlk etapta yedi başlıkta toplanan eğitimlerin zaman içinde daha da çeşitlenmesi amaçlanıyor. Burak Aydın, henüz eğitim listesinde yer almayan, ancak iş dünyasının odağında bulunan Blockchain gibi konuları da dahil etmek istediklerini ifade ediyor.

Eğitimler, konuya göre üç farklı şekilde gerçekleştirilecek. Bir kısım eğitim yalnızca çevrimiçi olarak sunulurken bazı konular sanal ve fiziki dersler şeklinde hibrid yapıda, bazıları ise tamamen fiziki olarak düzenlenecek. Buradaki belirleyici etken ise derslerin içeriği.