Dünyanın dört bir yanındaki girişimcilerin online dünyada başarılı olması için gerekli araç ve yardımı sunan GoDaddy (NYSE: GDDY), 2021 Web Sitesi Güvenliği Anketi’nin sonuçlarını açıkladı. Ankete katılan Türkiye’deki GoDaddy müşterilerinin yarısından fazlası (yüzde 65’i) küçük işletmelerin siber saldırı riski altında olduğuna inandıklarını belirtti.   

GoDaddy MENAT Genel Müdürü Selina Bieber konuyla ilgili olarak şunları söyledi: “2021 Web Sitesi Güvenliği Anketi’nin global sonuçları, küçük işletme sahiplerinin SSL sertifikalarının web sitesi güvenliği için en önemli özellik olduğuna inandığını gösterdi. Araştırma, aynı zamanda kimlik avı saldırılarının ve kötü amaçlı yazılımların küçük işletmeler için en büyük potansiyel güvenlik tehditleri olarak algılandığına da ışık tuttu. Ankete katılanların yüzde 81’i siber güvenliğin küçük işletmeler için çok önemli bir konu olduğunu söyledi. Biz de bu konudaki farkındalık seviyesini görmekten memnunuz. SSL Sertifikaları ve Web Sitesi Koruması gibi çeşitli hizmetlerin yer aldığı GoDaddy Web Sitesi Güvenliği araçları, küçük işletmelerin ve girişimcilerin siber saldırılardan etkilenmeleri durumunda web sitelerini korumalarına yardımcı olabilir.” 

Türkiye’deki küçük işletmelerin yalnızca yüzde 38’i web sitesi güvenliğine yatırım yaptıklarını belirtti 

Ankete katılan Türkiye’deki işletmelerin yüzde 36’sı siber saldırılarla nasıl başa çıkacaklarını, yüzde 40’ı ise böyle bir durumda kimden yardım isteyeceklerini bildiklerini söyledi. Web sitesi güvenliği araçları söz konusu olduğunda, Türkiye’deki katılımcıların yüzde 61’i SSL sertifikalarına çok aşina olduklarını söylerken, katılımcıların yaklaşık yarısı HTTPS Şifreleme, yüzde 50’si DDoS Saldırıları, yüzde 53’ü Hacker, yüzde 56’sı Güvenlik Duvarı ve yüzde 50’si Kötü Amaçlı Yazılım terimlerine çok aşina olduklarını belirtti. Diğer yandan, web sitesi güvenlik çözümleri söz konusu olduğunda ise, yüzde 38’i web siteleri için web sitesi koruma ve güvenlik çözümlerine yatırım yaptığını, yüzde 39’u konuyla ilgili araştırma yaptığını ancak henüz bir çözüm satın almadığını, yüzde 23’ü ise konuyla ilgili herhangi bir araştırma yapmadığını ya da güvenlik ile ilgili bir ürün satın almadığını söyledi. 

Ankete katılan Türkiye’deki küçük işletmelerin yüzde 32’si geçmişte bir güvenlik ihlali yaşadı 

Ankete katılan Türkiye’deki küçük işletmelerin yüzde 32’si onları zarara uğratan bir web sitesi güvenlik ihlali yaşadıklarını söyledi. Bunların yüzde 44’ü web sitelerinde kesinti yaşarken, yüzde 35’i mali kayba, yüzde 19’u ise itibar kaybına uğradı. Türkiye’deki küçük işletmelerin, web sitelerinin olası bir güvenlik ihlaline uğraması durumunda en büyük korkuları yüzde 60’lık bir oran ile müşteri güvenini kaybetmek. Bunu yüzde 55 ile müşteri verilerinin ifşa edilmesi ve yüzde 51 ile web sitelerinin bir süre kullanım dışı kalması takip ediyor. İlgili korkular arasında yüzde 49 ile mali kayıp ve yüzde 40 ile sorunu çözme maliyeti de yer alıyor. 

Anketin Türkiye’deki katılımcılarının yüzde 82’sini tek başına çalışan girişimciler ya da en fazla 10 çalışanı olan küçük işletmeler oluşturuyor. Katılımcıların yüzde 88’i en az orta düzeyde web sitesi teknik bilgisine sahip olduklarını belirtmiştir.